Bestyrelse

Felsted Foredragsforening

 

Bestyrelse

Formand: Karen Lund, tlf. 29921322

karenlundvest@gmail.com

 

Næstformand: Torkild T. Todsen, tlf. 40336206

ttt@baer.dk

 

Sekretær: Ruth Sahl, tlf. 22331090

sahl@post.opasia.dk

 

Kasserer: Kay Abrahamsen, tlf. 23492881 kay.abrahamsen@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: Tove Hissel, tlf. 74685279

hissel@bbsyd.dk

 

Suppleant: Ulla Nielsen, tlf. 61270937

ullaleif@privat.dk

Copyright © Felsted-by