Bestyrelse

Felsted Foredragsforening

 

Betyrelsen for 2016-2017:

 

Tage Mikkelsen (formand) 74685288/23674741

 

Ulla Nielsen (supp. for formand) 74685211

 

Kay Abrahamsen (kasserer) 74685613

 

Karen Lund (sekretær) 29921322

 

Ruth Sahl (bestyrelsesmedlem) 22331090

 

Tove Hissel (bestyrelsesmedlem) 23980424

Teknikken gøres klar til aftenens foredrag.

Copyright © Felsted-by